ANNONS

Seedhawk sår raps direkt efter tröskan

Väderstad Seed Hawk har nu testats ett par år i Mellansverige med gott resultat. Den har körts direkt efter tröskan för att så raps och innebär ett av de billigaste sätten att etablera raps helt utan jordbearbetning mellan tröska och såmaskin.
Väderstad Seed Hawk är en direktsåmaskin med kombi. Billarna för gödning och gödsel är hydraulbelastade harvpinnar och gödseln läggs något djupare och några millimeter till sidan av utsädesraden. De stora Seed Hawk tillverkas i Väderstads fabrik i Kanada och de mindre, 4–8 mter breda, tillverkas i Sverige och de säl

Seed Hawk är en kombidirektsåmaskin som ska köras i 8–9 km/h.

Seed Hawk är en kombidirektsåmaskin som ska köras i 8–9 km/h.

js över hela världen. Maskinen finns i arbetsbredd ända upp till 25,6 meter.

Relaterade artiklar