ANNONS

Sista N-prognosen för säsongen

Utvecklingen går snabbt framåt och många fält är nu i axgång eller mycket snart i axgång, vilket gör att N-Sensormätningarna i höstvetefält efter denna vecka avslutas.

I Skåne, Kalmartrakten och för många av fälten i väst var sista mätning föregående vecka. Även i Östergötland och norrut var höstvetet i axgång eller kommer att vara det inom några dagar.
I områden ÖST och MITT har tillväxten varit snabb i det varma vädret och kväveupptaget har ökat kraftigt i gödslat fält men också i Nollrutor, framför allt i de fält som redan hade hög kväveleverans.
I Mälardalen innebär det att slutresultatet av markleveransen till sist snarast kom upp över normal nivå. Sannolikt på grund av att kväve tvättats ner i profilen och tagits upp från större djup när torkan gjort att rötter kunnat nå djupt i vattenhållande lerjordar.
Prognosen fortsätter utlova svalare och ostadigare väder. Komplettering med kväve borde varit gjord men det är fortfarande möjligt att påverka skörd och proteinhalt där skörden ser ut att kunna bli bättre än tidigare uppskattat.

Vårsäden är ännu mer varierande beroende på såtid och nederbörd.
Kompletteringar med kväve kan i vårkorn ske med fullgod skördeeffekt fram till flaggbladsstadium och i havre fram till vippgång medan det i vårvete till kvarn kan vara aktuellt med kompletteringar till blomning åtminstone för att också uppnå rätt proteinhalt.
Se hela rapporten från Yara genom att klicka här.

Relaterade artiklar