ANNONS

Skörd 2022 större än femårssnittet

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra årets skörd. Totalskörden är 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren. I det snittet finns dock torkåret 2018 med vilket drar ner snittet.

Jordbruksverket presenterar idag statistik för skörd 2022. Totalskörden blev alltså bättre än förra året men en hel del kyla och regn under vintern och våren sänkte skördenivåerna för de höstsådda grödorna. Det var särskilt växtodlare i Mälardalen som drabbades hårt av svårt vinterväder där grödorna helt enkelt frös bort.

Trots detta är årets skördenivåer per hektar av höstsådda spannmålsgrödor något högre än under 2021. De vårsådda spannmålsgrödornas hektarskördar ökade med 34–46 procent, jämfört med föregående års låga nivåer.

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 413 500 ton, och är därmed 20 procent större än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är på samma nivå som under 2021.

Den totala skörden av ärter beräknas till 88 800 ton, vilket är 59 procent mer än fjolårsskörden och 35 procent mer än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 74 400 ton, vilket är 52 procent mer än förra årets totalskörd och 19 procent mer än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av både ärter och åkerbönor blev 46 procent högre än under 2021.

Den preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 112 gårdar. Resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 449 gårdar, kommer att redovisas den 14 december. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden.

Relaterade artiklar