ANNONS

Skörden värd 3-4 miljarder mer i år

LRF har beräknat att årets skörd blir värd 3-4 miljarder kronor mer jämfört med i fjol. Underlaget i deras beräkning är dagens rapport från Lantmännen där de uppskattar årets spannmålsskörd till 5,4 miljoner ton i år i Sverige.

Såväl Lantmännen som LRF välkomnar en större skörd.
– Att vi nu får en mer normal odlingssäsong är viktigt för att företagen ska kunna återhämta sig från år 2023 som präglades av extremväder och skyhöga kostnader, säger Fredrik Andersson, spannmålsproducent och ledamot i LRFs förbundsstyrelse.

Lantmännens prognos pekar på en normal skörd om 5,4 miljoner, ungefär 1 miljon ton större än år 2023. Det är inte bara mängden spannmål som ökar utan det ser även ut att bli en bättre kvalitet på skörden vilket innebär ett högre värde på hela skörden.
Enligt Lantbrukarnas Riksförbund motsvarar den beräknade skördeökningen med en bättre kvalitet ett ökat skördevärde om totalt 3–4 miljarder kronor.
Även om totalsiffran ser betydligt bättre ut än i fjol så finns det regionala variationer runt om i landet. I områden där man inte kunde höstså normalt blir det en lägre skörd eftersom den vårsådda spannmålen i allmänhet fick för lite regn i maj och därför inte når upp till normalskörd.
– Oavsett om vi bara kommer upp till en normal skörd för landet som helhet innebär det en stor skillnad jämfört med år 2023. På länge sikt skapar det bättre förutsättningar för framtida investeringar i företagen som är nödvändiga för att hantera ett förändrat klimat, säger Fredrik Andersson.

LRFs beräkning av uppskattat skördevärde:
Lantmännens prognos pekar på en normal skörd om 5,4  miljoner, dvs ungefär 1 miljon ton större än år 2023. Värdet av den ökade skörden ligger runt 2–2,5 miljarder kronor beroende på världsmarknadsprisernas utveckling.
Eftersom det var stora kvalitetsavdrag på skörden år 2023 till följd av dåligt skördeväder blir det dessutom ett högre värde på hela skörden år 2024 om väderleken blir normal. Om man överslagsmässigt värderar denna effekt till 20–30 öre per kg så ökar värdet på hela skörden med 1–1,5 miljarder kronor. Så totalt kan skördevärdet öka med 3–4 miljarder kronor jämfört med år 2023. Observera att detta är en bruttosiffra som inte tar hänsyn till skördekostnader m m.

Relaterade artiklar