ANNONS

Skriv ut ett bokslut för kontroll

Det är en god idé att skriva ut en resultaträkning ur bokföringsprogrammet nu innan årssiftet för att se hur allt ligger till. Det tar inte många minuter för att få fram ett preliminärt resultat.
Bokför du själv är det bara att skriva ut en resultaträkning i bokföringsprogrammet. Det resultat man får då är utan årets avskrivningar. Dessa är lätta att beräkna lite grovt. Titta i förra bokslutet hur stora avskrivningarna var där. Ta fram alla inventarier som köpts och sålts under året och ta 20 procent av differensen. Lägg till detta belopp till avskrivningarna i fjol och du har på ett ungefär hur stora årets avskrivningar är. Det belopp du fick fram för årets resultat minskas med dessa preliminära avskrivningar. Likaså måste du lägga till och dra ifrån eventuella räntor per den 31 december i år. Dessa siffror kan eventuellt tas från senaste låneavin.
Fördelen med att se det preliminära resultatet innan året är slut är att man kan hinna göra lite justeringar som är fördelaktiga för företaget. Det kan vara en investering men framförallt är det intressant för den som bedriver rörelsen i ett aktiebolag men äger exempelvis gården i enskild firma. Då har man möjligheten att göra regleringar mellan den enskilda firman och bolaget innan årsskiftet för att få ett lagom resultat i båda företagen.
IMG_6685

Relaterade artiklar