ANNONS

Småföretagens pensionsfällor – så här kan du undvika dem

Även för den som driver eget aktiebolag så är lön pensionsgrundande för allmän pension, vilket är det som visas i det orange kuvertet. För en företagare med enskild firma är resultatet, inkomst av näringsverksamhet, pensionsgrundande. Det betyder att om man tar ut väldigt begränsat med lön eller inte går med vinst så blir också den allmänna pensionen lägre. Men det är mer saker som påverkar vad man har att leva på när det är dags att sluta jobba. AnnaCarin Eriksson, pensionsexpert på Länsförsäkringar, delar med sig av vad småföretagaren bör tänka på.

– För en småföretagare med aktiebolag är det viktigt att, om det är möjligt, ta ut en lön upp till brytpunkten för statlig skatt vilket idag är drygt 40 000 kronor per månad. Då bygger man en bra allmän pension och premiepension. Samma sak gäller överskott av näringsverksamhet där företaget betalar egenavgifter och man på så sätt fyller på det orangea kuvertet. Svarta iter är ju, förutom att de är olagliga, också en pensionsfälla eftersom man då varken samlar på sig allmän pension eller premiepension, säger AnnaCarin Eriksson.

Avsättning till tjänstepension kan bli avgörande för den framtida ekonomin och aktiebolaget kan göra skatteavdrag med högst 35 procent av den pensionsgrundande ersättningen. Har man halkat efter med inbetalning till tjänstepension finns också möjlighet till att ”köpa ikapp” och då kan det finnas ytterligare avdragsrätt. I den enskilda firman går det att dra av max 35 % av resultatet för avsättning till pension. Att i ett aktiebolag ta ut enbart lågbeskattad utdelning ger inga pensionspoäng men kan vara ett alternativ om man redan tagit ut ordentlig lön och satt av till tjänstepensionen.

– Lön, utdelning och tjänstepension i en bra mix är att rekommendera. Tjänstepensionen kan vara så mycket som en tredjedel eller mer av den slutliga pensionen. Som företagare är det därför viktigt att se till att ha minst ett sparande som motsvarar det som anställda i företag med kollektivavtalad tjänstepension har. Viktigt att tänka på är också försäkringsskyddet. Att ha en sjukförsäkring är avgörande för att behålla inkomst vid en lång sjukskrivning samt att få pensionen fortsatt betald även när man är sjukskriven säger AnnaCarin.

– En företagare som tjänat väldigt lite, tagit ut minimalt med lön och inte haft tjänstepension kan få så kallad garantipension. Men det förutsätter att man bott länge i Sverige.

Tips för dig med aktiebolag

  • Se till att ta ut så bra lön som möjligt, upp till cirka 40 000 kronor eftersom det ger pensionspoäng för den allmänna pensionen (inkomstpension och premiepension).
  • Sätt av till tjänstepension så att du hamnar på minst samma nivå som om du vore anställd. I de flesta fall är tjänstepensionsavsättningar på 4,5 procent vanliga för lön upp till 40 250 kronor per månad, sedan 30 % på lönedelar däröver.Glöm inte sjukförsäkring som är en slags inkomstförsäkring vid långvarig sjukdom.
  • Bygg kapital i bolaget för att ha likviditet till lågbeskattad utdelning. Utdelning kan vara ett bra komplement men är normalt sett inte enbart det man kan leva på som pensionär.
  • Se till att ta ut ”rätt” lön så du maximerar dina utdelningsmöjligheter, din revisor hjälper dig.
  • Jobba inte svart.

Tips för dig med enskild firma

  • Tänk på att det är det resultat du skattar fram, inkomst av näringsverksamhet, som är pensionsgrundande för allmän pension och premiepension.
  • I den enskilda firman går det att dra av max 35 % av resultatet för avsättning till pension.
  • Glöm inte sjukförsäkring som tryggar din privata inkomst vid långvarig sjukdom.
  • Jobba inte svart.
Relaterade artiklar