ANNONS

Snabb smörjning

Att smörja lantbruksmaskiner hör inte ofta till de viktigaste argumenten till varför man väljer lantbruksyrket, och tyvärr är det ändå viktigt att utföra detta arbete. Nu har den brittiska firman TD Agri tagit fram en bra konstruktion när det gäller fettsprutor. För det första är det snabbt och enkelt att byta patron och det blir inget spillt fett som kladdar ner fettsprutan eller användaren. För det andra pumpar den ut fett dubbelt så fort som konventionella fettsprutor, utan tillsats av tryckluft eller mekanisk fjäder.
Med ett handtag pumpar man själv in luft och trycksätter fettpatronen. När man sätter munstrycket mot smörjnippeln skjutes fettet in med 800 bars tryck. Varje gång åker det ut 2,5 kubikcentimeter fett, vilket innebär att man inte riskerar att trycka i för mycket. Slangen är 80 centimeter lång vilket innebär att man kommer åt på de flesta ställen. Priset i Storbritannien är motsvarande 600 svenska kronor.

Relaterade artiklar