ANNONS

Snabb utfodring till djuren

Den nya RMH Magnum blandar snabbt, är snabblastad och byggd för snabb landsvägstransport. Den är med andra ord konstruerad för större lantbruk med lokal utfodring på mer än en plats och med krav på högt tempo.
Magnummodellen har tagits fram efter önskemål från flera större lantbruk med behov av stor blandningskapacitet och goda vägegenskaper under transport utan att lasthöjden – och priset – får bli alltför stort och högt. Resultat: en bred blandarvagn med 2 kraftiga skruvar och ett chassi som tål tuff körning. Bredden ger blandarkaret en rejäl volym utan att vagnen för den sakens skull blir lång och/eller hög. Lösningen med 2 skruvar av heavyduty-typ är billigare än 3 vanliga skruvar. Chassit är inspirerat av lastbilsindustrin. Själva blandarkaret är byggt i 8 mm valsat stål för att klara belastning under lång tid. Ändå har priset kunnat hållas på en konkurrenskraftig nivå.
RMH Magnum har samma chassityp som tunga lastbilar. Det ger en extremt god fjädring och tillåter chassit att fånga upp landsvägens ojämnheter och bulor. Tillsammans med bredden ger det en låg tyngpunkt varför vagnen går stabilt på landsvägen när fodret skall transporteras mellan de olika stallen. Bredden ger också plats för en relativt stor frigång mellan hjul och vagnsbotten utan att detta negativt påverkar lasthöjden. Med standarddäck talar vi om en lasthöjd av 315 och 350 cm, beroende på vagnens volym.
Självklart måste skruvarnas bredd stå i proportion till vagnens bredd. Detta har RMH löst genom att utveckla breda skruvar av heavyduty-typ med en godstjocklek på 16 mm och upp till 12 knivar. Höjden är 1,7 m. Tack vare den stora diametern är momentet i ytterkanterna enormt, varför till och med svåra foderämnen som gräsensilage med långa strån lätt skärs upp i önskad längd. Skruvarna är samtidigt konstruerade för att inte kräva stor effekt. Fodret lyfts genom lasset av de stora skruvarna i stället för att pressas upp. Detta tillåter användning av en vanlig traktor i mellanklassen med 120-140 hk vilket bidrar till låg bränsleförbrukning.
12 knivar, förstör det inte foderstrukturen, frågar man sig? – Nej, säger Patrik Sonesson från HCP Sverige AB, importören. − De 12 knivarna bidrar ju till att korta blandningstiden och därmed också det mekaniska slitaget av fodermedlen. Skruvarnas utformning är sådan att strukturen bevaras. Patrik Sonesson känner till kunder som för att säkra att fodret inte överblandas har infört rutinen att först lasta i halm, skära den, lasta i resten och starta blandaren på nytt. Detta låter sig lätt göras då skruvarnas konstruktion gör att det är enkelt att starta deras rotation även när vagnen är fullt lastad.
RMH Magnum har luckor på upp till 1,3 m. Det är mycket, och när det 2 stora skruvarna arbetar, kan man snabbt lasta av stora fodermängder. Det medverkar till att säkra en jämn utfodring vid hög framkörningshastighet men är också en stor fördel när man exempelvis skall blanda premix på lager eller producera många lass lutad spannmål på en gång. Då betyder snabb avlastning att man hinner med ett eller två lass extra på samma tid som med en konventionell blandarvagn.

Relaterade artiklar