ANNONS

Sockermarknadsordningen till 2016

Sockerindustrin och betodlarna har en gemensam utmaning i att förbereda sig inför avskaffandet av kvoterna.
EU har nu beslutat att nuvarande sockermarknadsordning ska upphöra september 2017, därmed också kvoterna. Förutsättningarna på den europeiska sockermarknaden kommer därmed att ändras och detta kommer att kräva ökad effektivitet i hela sockernäringen. Konkurrenskraften i både betodlingen och i sockerproduktionen i EU måste stärkas under de kommande åren för att kunna möta konkurrensen från andra grödor, ett ökande utbud av isoglukos och en möjlig större konkurrens från import av råsocker.
Nordzuckers koncernchef Hartwig Fuchs konstaterar: “Genom vårt pågående 20-20-20-projekt har vi redan bidragit till att öka skördarna i betodlingen betydligt. Inom den nya tidsramen är det nu vår uppgift att ytterligare intensifiera detta arbete.”

Relaterade artiklar