ANNONS

Solceller eller livsmedelsproduktion – stor konflikt i tyska Bayern

Lantbrukare i Bayern vill bygga solceller på åkermark och får stöd av myndigheterna då det är en viktig del i den gröna omställningen, men invånare i flera byar i området är negativa till installationerna på åkermarken.

Byborna har samlat in namnunderskrifter för att stoppa byggen av solcellsanläggningar på åkermark i flera samhällen i tyska Bayern.
De som är emot solceller på åkermark förespråkar i stället att det uppförs mer än i dag på tak och anser att åkermarken ska användas till livsmedelsproduktion. Det argumentet är naturligtvis lite svagt med tanke på att det normalt alltid produceras ett överskott av livsmedel och det finns dessutom system i dag där solceller kan kombineras med odling eller bete.
Det troliga är att byborna anser att landskapsbilden blir sämre och önskar öppna landskap med åkrar och bete som i dag i stället för paneler.
Oavsett vilket har namnunderskrifterna fått projekten att avstanna ett tag i vissa orter i Bayern.

Relaterade artiklar