ANNONS

Sorterar efter vikt

OP System har börjat marknadsföra en vindsikt som har förmågan att skilja trä från sten i rivningsmaterial.
Maskinen är tillverkad av företaget Westeria och är framtagen för att öka möjligheten att återvinna avfall för att på så sätt minska kostnader och miljöbelastningen.
Principen bygger på ett inmatningsband, ett luftmunstycke och en roterande trumma. Materialet accelereras på inmatningsbandet. När det i slutet av bandet möter en kraftig uppåtriktad luftström kommer det lätta materialet lyftas varvid det flyger över trumman och frånskiljs. Det tunga materialet ramlar ner innan trumman. Tack vare trumman kommer även material som har en stor area i förhållande till sin vikt, exempelvis kakel, att frånskiljas. Detta eftersom föremålets rörelseenergi drastiskt minskar när det slagit i trumman och därför inte orkar sväva över till den lätta fraktionen.
Vindsiktarna finns i ett antal storlekar med kapacitet upp till 250
Ton per timme eller 200 kubikmeter per timme beroende på material. Arbetsbredden är från 800 till 2 000 millimeter.

Relaterade artiklar