ANNONS

Spanien i gristoppen

På få år gick Spanien från att vara nettoimportör av griskött till att vara nettoexportör. Spanien är i dag Europas i särklass största producent av griskött och ligger även etta vad gäller betalningen för slaktsvin, cirka en krona över den svenska noteringen.

Precis som i många andra länder i Europa finns en stor mängd slaktsvinsstallar som är nedskrivna till noll, behöver mycket underhåll för att drivas vidare och lantbrukaren på gården väljer då i stället att upphöra med grisproduktion i dessa stallar eller totalt på gården.
Men i Spanien finns ett intressant koncept och det är att ett företag, ofta med egen fodertillverkning och ibland även slakteri, hyr dessa stallar.

Hyrestagaren gör nödvändiga renoveringar och står för alla kostnader inklusive underhåll.
Lantbrukaren som äger stallet får en fast lön per gris för att ombesörja den dagliga skötseln.
Detta har medfört att många gamla stallar fortfarande utnyttjas och produktionen har ökat år efter år.

Relaterade artiklar