ANNONS

Spannmålspriserna stiger igen

Det blev ett kortvarigt prisfall som en effekt av att Ukraina förväntas få igång exporten av spannmål. Den här veckan har priserna stigit igen och det med besked. Resultatet på börsen i Chicago under veckan är plus 6,4 procent för vete, plus 9,2 procent för majs och plus 12,0 procent för soja.
På Matif i Paris gick vete upp med 5,2 procent, majs gick upp med 8,7 procent och raps gick upp med 8,2 procent.
Trots att den svenska kronan stärkts något under veckan och står nu i 10:3783 mot en euro ökar priserna rejält även omräknat till vår valuta. Raps ligger åter över 7 kronor per kg och vete på Matif på 3:56 kronor per kg.
Det finns egentligen ingen bra förklaring till att prisnivån är så hög som den är. Även om årets skörd i världen, enligt senaste beräkningen från amerikanska IGC, blir 2 procent mindre än i fjol och konsumtionen förväntas minska mindre än så, vilket ger minskade världslager av spannmål, så är ändå lagren i världen betryggande.
Det en del analytiker nu funderar på är om det finns en stor del länder i världen som inte kan köpa in spannmål till nuvarande priser, även om de behöver, och att konsumtionen därmed faller mer än vad IGC beräknat. Då skulle lagren kunna öka mer och priserna falla.
Även denna vecka finns inga aktuella priser för fysiks vara i Sverige. Vi återkommer med detta så fort möjlighet ges.
Se senaste prisnivån i Sverige genom att klicka här.
Priserna bör ligga något över dessa nivåer, som är två veckor gamla nu.

Relaterade artiklar