ANNONS

Spannmålsskörden 29 % mindre än i fjol

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 4,2 miljoner ton, vilket är 29 procent mindre än förra årets skörd. Det visar den preliminära statistiken för skörderesultatet 2023.

Totalskörden är 21 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var vädret ogynnsamt i stora delar av landet, med försommartorka och rekordhöga mängder regn under sensommaren.

Förutsättningarna under höstbruket 2022 var goda och stora arealer höstsåddes med vete och raps. Kraftiga väderomslag under vintermånaderna ledde dock till att betydande arealer av höstvete och höstraps utvintrades. En del arealer ersattes av vårsådda grödor, som dock fick en dålig etablering i stora delar av landet. Det berodde på ett senarelagt vårbruk på grund av en utdragen vårvinter i kombination med en efterföljande försommartorka.

Efter midsommar blev vädret mer omväxlande. I sydöstra och nordvästra delen av landet kvarstod dock det torra vädret. Under sensommaren var vädret mycket ostadigt och stora mängder regn föll i framför allt Örebro län, Västmanlands län, Hallands län, södra Västergötlands län och södra Gävleborgs län. Många lantbrukare har uppgett att fält förblivit obärgade på grund av översvämning, dålig etablering av grödan, eller en kombination av båda.

Raps- och rybsskörden minskade med 27 procent
Totalskörden av raps och rybs beräknas till 310 500 ton, och är därmed 27 procent lägre än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är 23 procent lägre än femårsgenomsnittet.

Totalskörden av ärter 36 procent mindre än i fjol
Den totala skörden av ärter beräknas till 54 900 ton, vilket är 36 procent mindre än fjolårsskörden och 18 procent mindre än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas till 48 400 ton, vilket är 38 procent mindre än i fjol och 14 procent mindre än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av ärter och åkerbönor blev 42 respektive 32 procent mindre än under 2022.

Relaterade artiklar