ANNONS

Spruta sockerbetorna mot svamp

Angreppen av bladsvampar, främst Ramularia och Betrost, har  under veckan ökat i hela Skåne. Det finns många fält där angreppen har passerat bekämpningströskeln. Kontrollera därför dina betfält och bekämpa vid behov.
Uppmaningen kommer från Nordic Sugar och är egntligen ingen nyhet. Redan på Borgeby Fältdagar i slutet av juni i år stod representanter från betnäringen och berättade om vikten att bekämpa bladsvampar i sockerbetor.
En av dem var Åsa Olsson som menade att för att hålla betorna i god tillväxt långt in på hösten är bekämpning av bladsvampar viktig.
– Det är framförallt rost, ramularia och mjöldagg som är problemen, säger hon.
NBR har provrutor i fält och varnar alla betodlare via sin hemsida när de finner angrepp.
– Det man sprutar med vid angrepp är Comet och det är bråttom när man ser ett angrepp i fältet, säger Åsa Olsson.

Relaterade artiklar