ANNONS

Spruta stubben rätt

Enligt Hushållningssällskpens rådgivare är det mycket att tänka på för att få en bra ogräsbehandling i stubben nu på hösten. Ogräset ska vara i god tillväxt och kvickroten ska ha minst tre blad. Det finns i grunden två strategier. Om man redan har mycket ogräs i spannmålen sätter man hög stubb samt river och sprider halmen så mycket som möjligt. Då kan man spruta glyfosat direkt efter tröskan.
Alternativet är att sätta låg stubb, samla halmen och vänta med sprutan till ogräset växt upp igen.
Glyfosatprodukterna tas upp bättre av växterna ju mindre vätskemängder som används, men små vätskemängder ner mot 50 liter per hektar ställer stora krav på såväl spruta som förare. En vätskemängd på 150 liter per hektar är ett bra riktmärke. Ju större vätskemängder ju mer vätmedel behöver man blanda i.
Efterföljande jordbearbetning ska ske tidigast 5–14 dagar efter sprutning, och först då missfärgning syns i växterna.

Använd rätt strategi för höstens glyfosatbehandlingar.

Använd rätt strategi för höstens glyfosatbehandlingar.

Relaterade artiklar