ANNONS

Stabil försäljning i dagligvaruhandeln i april

Försäljningen i dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent under april 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Samtidigt låg livsmedelspriserna stilla och var därmed på samma nivå som samma månad i fjol.

Kalendereffekten för april beräknas till -3,2 procent, vilket beror på att påsken inföll i mars i år och i april i fjol. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen estimeras därmed till 3,2 procent*. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under månaden till 0,7 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Justerat för både inflation och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 2,5 procent.

– Påskveckan är en av årets största försäljningsperioder, vilket förklarar de stora skillnaderna i försäljningsutveckling mellan mars och april. Om försäljningen under mars och april 2024 slås ihop och jämförs med samma månader 2023 är dock utvecklingen positiv med cirka 3,3 procent. Försäljningstrenden i dagligvaruhandeln är med andra ord stabil, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i april till -0,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln ökade under månaden med 12,6 procent. Hemleverans ökade med 13,7 procent och upphämtning i butik med 11,1 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i april till 4,5 procent.

– I april var e-handelsutvecklingen positiv, såväl hemleverans som upphämtning i butik­. E-handelsandelen ligger stabilt på 4,5 procent, varav närmare 60 procent utgörs av hemleverans, avslutar Karin Brynell.

Relaterade artiklar