ANNONS

Stabila spannmålspriser

Priset på spannmål ökar något och vi ser även en uppgång på majs och oljeväxter. Anledningen är det dåliga skördevädret i stora delar av världen och att skördarna därmed skrivs ner.
Ser man totalt på alla produkter var det utgående lagret i fjol på världsmarknaden 358 miljoner ton. Enligt nuvarande prognoser minskar detta lager med 16 miljoner ton efter årets skörd. Den totala konsumtionen för kommande tolv månader är drygt 1 800 miljoner ton och det innebär att lagret minskar med 1 procent av konsumtionen. Lagret är cirka 20 procent av konsumtionen, vilket i och för sig är tillfredsställande, men marknaden tror således att lagret fortsätter att minska och därför ser vi stigande priser.
Hur skörden av majs kommer att gå i USA blir avgörande den närmsta tiden och likaså hur mycket av detta och till vilket pris det avsätts till etanol. Nuvarande prispress på oljan ger naturligtivs prisminskning på etanolmajs.
Maltkornet är en verklig rysare i år. Det finns fortfarande relativt stora arealer som är oskördade och man vet inte hur mycket som uppfyller kvalitetskraven. Priset på maltkorn börjar nu stiga igen och ligger just nu på 275 euro per ton på Matifbörsen i Paris. Det motsvarar cirka 2:50 svenska kronor per kg. Som högst har maltkornet varit uppe i drygt 330 euro per ton, cirka 3 kronor per kg, under året.

Relaterade artiklar