ANNONS

Stabilt gaspris på 44 €/MWh

Priset på naturgas står stilla ännu en vecka och är 44 euro per MWh. Även på senare terminer är priset i den nivån eller marginellt större.

Priset på naturgas är avgörande för priset på kvävegödsel. Många analytiker har hela sommaren och hösten sagt att priset på naturgas skulle öka i höst och vinter, men än så länge har detta inte skett. Priset har som lägst i år legat runt 35 euro per MWh.
Aktiviteten på gödselmarknaden i Europa är fortsatt liten. Yara har haft oförändrade priser för gödsel på den svenska marknaden under flera månader nu. Gödselpriserna började mycket lågt i somras för att på bara någon månad stiga med cirka 30 procent. Efter det sänkte Yara priset något i ett försök att få igång handeln, men såväl gödselhandeln som lantbrukarna är fortsatt avvaktande.

Relaterade artiklar