ANNONS

Statliga medel till Stiftelsen Lantbruksforskning 2013

Stiftelsen Lantbruksforskning kommer med start 2013 att ingå i samarbetet kring ett nytt forskningsprogram med fokus på produktion och konkurrenskraft. Stiftelsen skapar i samarbete med Formas ett nytt program som totalt omsluter 35 miljoner kronor, varav 20 kommer från Formas och 15 från Stiftelsen Lantbruksforskning.
Det nya programmet är ett uppdrag från Miljö- respektive Landsbygdsdepartementet. Programmets ska utveckla konkurrenskraften och stärka lantbruks- och trädgårdsföretagens betydelse för landsbygden. Det handlar också bland annat om att öka värden, skapa nya produkter och marknader och minimera jordbrukets miljöpåverkan.
– Det känns väldigt glädjande att stiftelsen har fått fortsatt förtroende från regeringen. De statliga pengarna blir också en fin julhälsning till alla lantbruksföretag som redan avsätter pengar till forskning via stiftelsen, säger Christian Nyrén, ny vd på Stiftelsen Lantbruksforskning.
Stiftelsen Lantbruksforsknings finansieringsmodell har sin grund i insamling av medel från lantbruks- och trädgårdsnäringen. Totalt ger detta en bas på ca 36 miljoner kronor per år. De här pengarna kommer sedan att förstärkas med de medel som kommer från Formas samt med annan typ av samfinansiering.
– Det gemensamma forskningsprogrammet ligger i linje med de förändringar som vi genomför inom SLF. Nu har vi ökade möjligheter att skapa en kunskapsutveckling för ökad konkurrenskraft ute på gårdarna, avslutar Stiftelsen Lantbruksforsknings ordförande Bengt Persson.
Utöver Formas och Stiftelsen Lantbruksforskning ingår även Stiftelsen Hästforskning i samarbetet.

Relaterade artiklar