ANNONS

Stigande grispriser i år

Året har inleds med prisfall på slaktgrisar i Sverige såväl som i flera länder i Europa. Men trenden är ändå stigande och analytiker tror på högre priser totalt i år jämfört med i fjol.

Det är analytiker från branschorganisationen Danske Svineproducenter samt Steen Sønnichen, vd på slakteriet Tican som i en artikel i Effektivt Landbrug konstaterar att det finns goda möjligheter till prisuppgång på griskött under innevarande år och att priserna mycket väl kan hamna på en större nivå  snitt 2023 jämfört med 2022.
Bakgrunden till deras analys är att grisproduktionen förväntas fortsätta att minska i Tyskland samt att Kina kommer att öka sin import av griskött igen efter hand.
Utvecklingen blir sannolikt inte likartad i Sverige. Här har priset på griskött stigit i flera omgångar under år 2022 och ligger långt över det danska.
Men ett ökat pris på danska slaktgrisar innebär trots allt en minskad press från Danmark med billigare griskött i svenska butiker och påverkar i positiv riktning.

Relaterade artiklar