ANNONS

Stor investeringsvilja i lantbruket

På Nilehn Frågar svarade hela 43 procent att de avsåg göra minst en investering i traktorer eller maskiner inom lantbruket under innevarande år. Det finns flera faktorer till att investeringsviljan just nu är stor. Även om räntan gått upp en del jämfört med de lägsta nivåer vi kände av i början av 2010 så är den fortsatt på en låg nivå historiskt sett. Spannmålspriset ligger på en toppnivå och de som tecknat fasta priser inför skörden 2011 bör få ett bra resultat i växtodlingen.
Det är inte enbart maskiner lantbrukarna är intresserade av. Totalt svarade 224 personer på frågan om man avsåg att göra någon investering i år. Av dessa var det 14 procent som avsåg köpa åkermark och 27 procent som avsåg göra investeringar i ekonomibyggnader. Endast 16 procent svarade att man inte skulle göra några investeringar 2011.

Relaterade artiklar