ANNONS

Stor kapacitet vid precisionssådd

Amazone utökar sitt sortiment av precisionsåmaskiner med de nya bogserade modellerna Precea 9000-TCC och 12000-TCC, med arbetsbredder på 9 och 12 meter.

Dessa varianter, som har utvecklats speciellt för stora gårdar och maskinstationer, utmärker sig med sin stora såkapacitet, stora tankkapaciteter och det innovativa Central Seed Supply-systemet för utsädesleverans. Den exakta distributionen av utsäde säkerställer optimal fältuppkomst, även vid stor framkörnigshastighet på upp till 15 km/h.
Central hopper-koncept innebär rad-för-rad utmatning för exceptionellt hög arbetskapacitet och minskade påfyllningstider. Den central utsädesbehållaren har en kapacitet på 2 000 liter för upp till två stora säckar. Det nya Central Seed Supply-utsädesleveranssystemet transporterar utsädet från den centrala behållaren till utsättningsenheterna via en luftström. Där lagras utsädet tillfälligt i en liten mottagningsenhet för varje rad. När denna mottagningsenhet når maximal nivå stängs luftströmmen automatiskt av och förhindrar vidare utsädesleverans. När fyllnivån minskar startar luftströmmen automatiskt igen och levererar utsäde från huvudbehållaren till individuella rader. Tack vare det intelligenta luftströmsystemet i Central Seed Supply förses varje utsättningsenhet oberoende med utsäde utan behov av komplexa sensorsystem eller elektroniska kontroller.
För placering av utsäde använder Amazone sina precisionsutsättningsenheter PreTeC, vars funktionalitet är baserad på övertrycksprincipen. Det innebär att utsädet pressas mot cellhjulet med lufttryck. Tätningen roterar tillsammans med cellhjulet, vilket avsevärt minskar elförbrukningen för de elektriska drivningarna i de enskilda raderna. Den fjärrstyrda, automatiska SmartControl-justeringen av utmatningen av fröet är kopplad till optiska sensorer och förhindrar effektivt missar eller dubbletter. Samtidigt roterar det elektriskt drivna cellhjulet i förhållande till framkörningshastigheten och önskad såavstånd och för över utsädet mot billen. Vid denna punkt bryts trycket, utsädet skjuts precist in i fåran efter billen och tas upp av fångstvalsen och bäddas sedan säkert ner i botten av fåran.
Billarna säkerställer exakt utsättning av utsädet. Två bärande valsar och högt marktryck och  hydrauliskt justerbart billtryck säkerställer enhetlig djupkontroll. För ännu större bekvämlighet erbjuder Amazone också SmartForce automatisk billtrycksreglering. Detta säkerställer att det inställda kontaktrycket förblir konstant för en jämn utsättning av utsäde, särskilt i varierande markförhållanden.
ElectricDrive är en elektrisk utsädesdrivning som möjliggör att önskat fröavstånd och som enkelt kan ställas in via ISOBUS-terminalen och tjänar som grund för precisionsstyrd utsädeskontroll med GPS och fältzonkartor. Dessutom sparar Section Control aktivt utsäde rad-för-rad i kilformade fält och på vändtegar, särskilt användbart vid dessa stora arbetsbredder. Idealiska förutsättningar ges även för mekanisk ogräsbekämpning med en mekanisk radhacka.
CurveControl pptimerar utsättning av utsäde vid körning i kurvor Den elektriska utsädesdriften till individuella rader möjliggör även en jämnt fördelad sådd över hela arbetsbredden, även vid körning i kurvor. En sensor används för att beräkna skillnaden i framdriftshastighet på insidan och utsidan av kurvan. Den innovativa CurveControl justerar sedan hastigheten på varje cellhjul så att utsädesavståndet förblir enhetligt även vid sådd i kurvor. Det jämnt fördelade avståndet gör att växterna kan tillföras tillräckligt med näringsämnen. Detta resulterar i enhetlig gröda och säkerställer jämn mognad.
Tvåkammarbehållare för gödsel finns för samtidig gödselapplicering och heter Precea-TCC och är utrustad med en lättillgänglig behållare med en total volym på 6 000 liter. Varje behållarkammare har sin egen elektriska doseringsenhet som är ansluten till ett fördelningshuvud, vilket innebär att halvsidesavstängning är tillgänglig som standard. Gödseln placeras via FerTeC twin HD gödselbillar. Förhållandet mellan gödselns placeringdjup och utsädesdjup ställs in endast en gång. Om utsädesdjupet ändras justeras gödselns placeringsdjup automatiskt i förhållande till utsädesdjupet.
Precea-TCC erbjuds med 12 eller 16 rader för radbredder på 70, 75 och 80 centimeter. En teleskopisk axel finns tillgänglig för Precea. Under sådd gör detta det möjligt att justera positionen på däcken så att hjulen löper mellan utsädesraderna. Med hjulen helt indragna kan Precea-TCC bekvämt transporteras på vägen med en totalbredd på 3 meter.
Från och med hösten 2023 kommer programmet att kompletteras med nya modeller för grödor med mindre radavstånd, såsom sockerbetor, raps eller sojabönor, med radbredder på 45 och 50 centimeter i 18 eller 24 rader.

Relaterade artiklar