ANNONS

Stora fördelar med gratis skolfrukost

Maten i skolan ger möjlighet att bygga goda vanor för hela livet och är samtidigt ett fantastiskt verktyg för att utjämna skillnader i hälsa och lärande. Skolmaten som startade på sextiotalet gav eleverna större inkomst genom livet, enligt en studie från Lunds och Stockholms universitet.

Den visar att samhället fick tillbaka fyra kronor för varje satsad krona på skollunch. Den visar också att barn från socioekonomiskt utsatta områden var de som hade mest nytta av skollunchen, men att alla barn fick en bättre levnadsstandard i vuxen ålder tack vare maten i skolan.

Allt fler skolor larmar om att det går åt mer mat i skolan. Det pekar på att det idag finns barn i Sverige som inte får tillräckligt med mat hemma. Undersökningar visar att bara två tredjedelar av grundskoleeleverna och hälften av gymnasieeleverna äter frukost varje dag.
På LRF anser man därför att myndigheterna nu bör gå ett steg till och även erbjuda gratis frukost till alla svenska skolelever på grundskolan.

LRF skriver att genom att erbjuda frukost kan skolan och samhället arbeta för att minska klyftorna både vad gäller hälsan och socioekonomin. Studier visar att barn som äter frukost har lättare att ta till sig undervisningen och enligt svensk forskning ger gratis skolmat samhällsekonomiska vinster även på lång sikt.

Relaterade artiklar