ANNONS

Stort behov av kompletteringsgödsling – om det blir regn

Årets mätningar i nollrutor visar att markens kvävebidrag i allmänhet är ganska lågt i år i hela området där det odlas höstvete. I allmänhet behöver man därför gödsla något mer än standardrekommendationen. Den mängd som man i medeltal behöver lägga utöver normalåret är 10 – 20 kg N/ha. 

Det skriver Yara i veckans nyhetsbrev och fortsätter:
Den stora frågan just nu är torkan och hur den påverkar skördepotentialen och därmed kvävebehovet. I område syd och väst kommer höstvetefälten i allmänhet att börja gå i ax de kommande dagarna. På vattenhållande jordar är skördepotentialen fortfarande god, särskilt som det är ganska svalt, men det behövs naturligtvis snart regn för att skördepotentialen skall bestå. OM det blir regn inom ca 2 veckor kan man därför komplettera (innan regnet) med kväve med god effekt på skörd och proteinhalt. Om det inte kommer regn rekommenderar vi att avstå från komplettering.

I östra Sverige, från Östergötland och norrut, är utvecklingen lite senare och vi har sannolikt ytterligare en vecka på oss. Annars är förutsättningarna mycket lika. Låg markleverans av kväve och stort gödslingsbehov, förutsatt att det kommer regn förstås.
Läs hela nyhetsbrevet genom att klicka här.

Relaterade artiklar