ANNONS

Störtdykning för majs på Chicago

När börserna stängde för veckan hade majs gått ner med hela 6,8 procent på Chicago. Vete gick ner med 1,7 procent och sojan med 3,7 procent.
På Matif i Paris står vete oförändrat medan majs noteras plus 0,7 procent och oljeväxterna minus 1,7 procent.
Det har varit en orolig vecka då priserna rört sig mycket till följd av rapporter om ömsom dåligt och ömsom bra väder.
Som framgår av priserna för majs i Amerika kom det i slutet av veckan en rapport om mycket gynnsamt väder i viktiga majsområden i USA.
Å andra sidan är det bra väder även i sojaområden i USA, men det priset gick ändå ner. Det kan förklaras med att det finns fler viktiga sojaområden och därifrån rapporteras inte bättre väder.
Det går inte att dra några stora slutsatser av veckans prisförändringar då de troligtvis fortsätter upp och ner på varje ny väderrapport ända fram till skörd.
I Frankrike och Spanien skördas  nu höstkorn och avkastningen är liten till följd av torka. Detta har drivit upp priset på maltkorn.
Vete påverkas negativt av torkan i Ryssland, Ukraina och östra Europa.
Lantbrukare med vete i lager från 2016 kan i dag sälja detta för 1:62 kronor per kg till export. Det är 42 öre mer per kg än vad som gällde för exakt ett år sedan och högre än närmsta termin, som då avser årets skörd.
De svenska priserna är just nu för; höstvete 1:43 kronor per kg, vårvete (med minst 13% protein) 1:45 kronor per kg, fodervete 1:43 kronor per kg, etanolvete 1:43 kronor per kg, rågvete 1:25 kronor per kg, råg 1:40 kronor per kg, foderhavre 1:15 kronor per kg, grynhavre 1:25 kronor per kg, foderkorn 1:25 kronor per kg, maltkorn 1:45 kronor per kg, foderärtor 1:73 kronor per kg, åkerbönor 1:60 kronor per kg, linfrö 3:47 kronor per kg och oljeväxter 3:90 kronor per kg.

Relaterade artiklar