ANNONS

Stressindikatorer hos mjölkkor som anpassar sig till virtuellt stängsel

I flera länder, inklusive Sverige, pågår forskning om så kallade virtuella stängsel och deras påverkan på djuren. Systemet är ännu inte godkänt i Sverige i avvaktan på mer resultat från forskning.

Systemet innebär bete utan fysiska hinder, i stället för fysiska stängsel i landskapet får djuren ett halsband som är uppkopplat mot både GPS- och telenätet. Korna styrs med hjälp av ljudsignaler som sänds ut av halsbanden vid en förutbestämd GPS-gräns. Om djuret inte vänder tillbaka avger halsbandet en elstöt.

Nyligen publicerades en schweizisk studie som undersökte hur lakterande mjölkkor lär och anpassar sig till ett virtuellt stängsel (Nofence) och hur det inverkar på djurens välbefinnande. I studien ingick 20 kor indelade i grupper där antingen virtuellt eller traditionellt elektriskt stängsel användes till beteshagarna. Utifrån resultaten drar forskarna slutsatsen att korna i studien anpassade sig väl till systemet med virtuellt stängsel utan bestående negativa effekter på välfärden.

Antalet elektiska stötar och ljudsignaler minskade med tiden, där elstötarna minskade från dag ett till tre och förekom därefter väldigt sällan. Kornas mjölkavkastning, nivå av kortisol i mjölk, foderintag, kroppsvikt och aktivitets- och liggbeteende skilde sig inte signifikant mellan grupperna. Korna i systemet med virtuella stängsel uppvisade något mer agonistiska beteenden, men totalt sågs få sådana beteenden.

Läs hela rapporten genom att klicka här

Relaterade artiklar