ANNONS

Suzukii-flugan – en bred skadegörare med få lösningar

Drosophila suzukii, annars känd som suzukii-flugan i Sverige, är en relativt ny skadegörare som upptäcktes i fällor för första gången 2014 i Skåne. En sammanställning av det aktuella kunskapsläget kring flugan publicerades 2017.

Oron var att flugan snabbt skulle sprida sig och göra stora skador i bär, körsbär, plommon och vindruvor. Då flugan är starkt värmeberoende hittas idag de mest allvarliga skadorna i tunnlar.

Suzukii-flugan, som kan övervakas med fällor eller bärprov, är en utmaning att identifiera korrekt. Fällor kan antingen köpas eller produceras själv med t.ex. PET-flaskor som fylls med en attraktionsvätska. Receptet på vätskan hittas i skriften från SLU under Läs mer. I den skriften hittar du även hur du tar bärprov. Hanarna kan kännas igen utan mikroskop genom en mörk fläck som finns på varje vinge. Honorna identifieras via det sågtandade äggläggningsröret vilket kräver ett mikroskop. Eftersom det är honorna som lägger äggen och därmed leder till att bären och frukten ruttnar snabbare, är det de som är viktigast att kartlägga.

I din odling så kan suzukii-flugan förebyggas genom att:

Välj tidiga sorter som du skördar innan flugans population är för hög.
Håll beståndet luftigt så plantorna torkar upp snabbt.
Bevattna lagom och undvik pölar.
Skörda dagligen och plocka bort bär som fallit till marken. De kasserade bären bör placeras i knutna sopsäckar och i stängda kärl.
Kyl skörden omgående och ha korta ledtider mellan skörd och försäljning. Tänk på att olika bär har olika temperaturer vid lagring.
Täck odlingen med finmaskigt nät. Observera att finns flugan i odlingen, stängs den inne. Proeftuin Randwijk försöksodling rekommenderar maskor på 1 x 1 mm. Tänk på att nätet påverkar mikroklimatet.
Det är viktigt att skörda dagligen och ta bort bär som ligger på marken.
Rensa bort värdväxter i närheten som vilda björnbär och fläderbuskar.
Främja biologisk mångfald. Bland de insekter vi har skulle det kunna finnas naturliga fiender. De som identifierats i Asien och i andra delar av Europa är idag inte tillåtet att köpa och sprida.
Flugan klarar inte av för hög temperatur. Vid 32 grader blir hanarna sterila och vid 36 grader dör flugorna inom 2 timmar. Om fruktköttet håller en temperatur varmare än 36 grader i fyra timmar har man under laboratorietest sett att 90 procent av äggen, larverna och pupporna dör. Vid 27 grader saktar äggläggningen av och vid 30 grader så stoppas den helt.

Förebyggande åtgärder är viktigast. Utan ovan nämnda åtgärder blir effekten av växtskyddsmedel begränsad. I Sverige finns inte heller något preparat registrerat som anses ha god effektivitet mot flugan. I Europa rekommenderas spinosad mot Drosophila suzukii. Det är inte godkänt för bärodling i Sverige.

Relaterade artiklar