ANNONS

Svårbedömd gasmarknad

Priset på naturgas har inte ändrats och ligger i dag på 34 euro per MWh. Där har det legat ganska stabilt sedan i våras. Trots att många marknadsbedömare för några månader sedan var säkra på att priset på naturgas skulle stiga i september har inget hänt trots att vi nu är i andra halvan av denna månad.

Tittar man på terminspriset ligger dock priset på naturgas på 52 euro per MWh för januaritermin. Mot den bakgrunden ska priset stiga. Å andra sidan har priset för naturgas tre fyra månader framåt i termin legat över dagspriset hela våren och sommaren. Det är således inte självklart att priset på naturgas går upp denna vinter. Lagren av gas är stora i Europa och den strejk i förra veckan på en anläggning i Australien som producerar naturgas har inte fått någon effekt så här långt. Priset steg en dag i förra veckan då strejken blev ett faktum för att falla tillbaka igen samma dag.
Priset på gödsel har legat stilla senaste månaderna och påverkas naturligtvis av vad som sker med naturgasen framåt.

Relaterade artiklar