ANNONS

Svårt gödsla rätt i ekologiska potatis

Att hitta rätt nivå på kvävegödslingen kan vara en stor utmaning i ekologiska odlingar av potatis. Mycket organiskt i material är i omlopp i marken på ekologiska gårdar och det kan vara svårt att styra tillgången på kväve under säsongen framförallt om man inte har tillgång till bevattning.

I slutänden handlar det om ekonomi och nöjda konsumenter.
Lisa Andrae kommer att under ett webbinarie klockan 9-10 den 26 mars presentera vad hon kommit fram till i de kväveförsök i ekologisk potatis som pågick under två år i ett FoU-projekt som finansierats av Jordbruksverket. Mycket intressant och betydelsefulla resultat har kommit ut från försöken kring skördenivåer, potatisstorlek, kvalitet samt miljöpåverkan. Lisa kommer även att prata om gödslingsstrategier till potatis över lag och betydelsen av nivåerna av kalium och fosfor.
Via denna länk kan intresserade anmäla sig till webbinariet.

Relaterade artiklar