ANNONS

Svea Skog köper Skotarvagnar från UFO

Rationaliseringarna inom det mekaniserade skogsbruket börjar nå sitt tak och då i första hand engreppsskördaren. Dagens engreppsskördare är nu så effektiva att skotarna inte hinner med och har samtidigt nått sitt maximum vad gäller storlek och kapacitet. Skotarna går helt enkelt inte att göra större med hänsyn till framtida skogsskador.
Skotarvagnen är framtagen för att möjliggöra ett större uttag av timmer, massaved, kubb, träddelar etc. i syfte att minska markskadorna inom skogsbruket.
Svea skog har köpt 4 st skotarvagnar vilka har modifierats för att passa Svea Skogs krav, bl.a. en mekanisk dragstång och maxbredden 2600 mm. Detta gör att vagnen inte behöver utrustas med hydraulik då dagens standardkranar är så pass långa. Bredden gör också att vagnen enkelt flyttas mellan olika arbetslag med hjälp av en lastväxlarbil. Stöttorna går även att ta av vid transport.
Fördelarna med skotarvagnen är många och enligt tillverkaren ökar kapaciteten på skotaren med uppåt 70 procent. Vagnern lastas med skotarens ordinarie kran och kopplas på befintlig krok.
Skotarvagnen ger möjlighet att fördela lasten och i praktiken lasta mer på marker med dålig bärighet, vilket minskar markskadorna, samtidigt som bränsleförbrukningen per kubikmeter skog minskar.
Med vagnen kan olika sortiment lastas, ett på skotaren och ett annat på vagnen.
Vagnen spårar perfekt efter skotaren genom vagnens konstruktion och den går att få med mekanisk eller hydraulisk dragstång om så önskas.

Relaterade artiklar