ANNONS

Svenska bönder alltmer positiva till framtiden

Framtidstron ökar bland de svenska bönderna. Det visar en färsk undersökning av Ipsos som görs bland LRFs medlemmar.

Drygt sex av tio företagare inom det gröna näringslivet ser ljust på framtiden kring att leva och driva företag på landsbygden.

Ipsos gör på LRFs uppdrag en årlig representativ undersökning bland 1100 företagare inom det gröna näringslivet som utvalts slumpvis fördelat över hela landet. Årets resultat visar att den framtidstro som bönderna beskrev förra året har stärkts ytterligare. 62 procent av de svarande ser ljust på framtiden, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med 2017. Många svenska lantbrukare känner att viktiga jordbruksfrågor som matkvalitet, ökad försörjningsgrad, klimat och hur nya jobb på landsbygden ska skapas nu finns med på de politiska partiernas agendor i valrörelsen.

När det gäller förutsättningarna för att leva och driva företag på landsbygden är ökningen sex procentenheter från 55 till 61. Lantbruksbarometern för 2018 visar att 37 procent av lantbrukarna planerar att investera i sin verksamhet under det kommande året och att 83 procent planerar åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet.

– Det finns flera anledningar till optimismen. Förtroendet för den svenska bonden och svensk mat ökar. Inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin jobbar vi intensivt för att öka möjligheterna att den inhemska svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Orosmomentet för svenska bönder är, trots de positiva svaren, framförallt svårigheten för många att kunna öka lönsamheten inom det egna lantbruksföretaget. Att staten i många fall stoppar skogsavverkningar utan ekonomisk ersättning till den enskilde lantbrukaren är ett annat dilemma. LRF har därför drivit ett antal principmål under året. Det gäller den viktiga vattenlagstiftningen, äganderättsfrågorna inom skogen med domstolsförhandlingar kring bombmurkla och lavskrika som riskerat att stoppa användningen av privat skog.

– Vi känner att vi har medvind. Det är vi svenska lantbrukare som kan bidra till att lösa några av de viktigaste framtidsfrågorna. Med rätt förutsättningar kan vi skapa 50 000 nya jobb till år 2030, vi kan erbjuda god och näringsriktig mat till hela landet och vår bioenergiproduktion från skog och åker kan ersätta alla fossila material och drivmedel, säger Palle Borgström.

Den tekniska utvecklingen inom det svenska lantbruket går nu fort. I undersökningen svarar drygt var femte att de det senaste året ökat sin digitala mognad. Det innebär att allt fler av svenska jordbruk använder mer digitala hjälpmedel i yrkesverksamheten. Det handlar om robotar, IT-styrda sensorer i maskiner, drönare och dataprogram som effektivisar både skördar och djuruppfödning.

Om Ipsos undersökning: Totalt 1100 lantbruksföretagare i hela Sverige tillfrågade per brev och mejl under perioden 10 januari-20 mars 2018.

Relaterade artiklar