ANNONS

Fossilfritt Sverige – Tvåa på bollen

Genom att minska den totala energiförbrukningen kan priset på elektricitet minska kraftigt. Det såg vi redan hösten 2022 i hela Europa.

Efter sommarens pristoppar var det många länder i Europa som uppmanade till ransonering av elektricitet och det blev snabbt effekter. Under hösten redovisades månade med över 10 procent minskad energiförbrukning i landet och i kombination med blåsigt och milt väder i stora delar av Europa låg energipriserna på en mindre nivå under september till november jämfört med under sommaren 2022.
Under december och januari har energipriserna varit något större men det är inte så konstigt då det är kallare och energiförbrukningen ökar.

I fredags gick Fossilfritt Sverige ut med redan känd information men nu omarbetad till en strategisk plan som gäller såväl konsumenter som industri.
De menar att elpriserna i södra Sverige skulle minska med 40 procent om användningen av energi i Sverige minskar med tio procent. Energieffektivisering är en kraftfull men underprioriterad åtgärd med stor potential för hushållens ekonomi, klimatomställningen och industrins konkurrenskraft. Det visar en ny strategi som Fossilfritt Sverige tagit fram tillsammans med 29 företag och organisationer.
Sverige kommer att behöva dubbelt så mycket el för att ställa om till ett fossilfritt samhälle med hög välfärd. Effektbehovet förväntas öka med cirka 50 procent. Det snabbaste och billigaste sättet att frigöra el och göra mer plats i elnäten är att använda el mer effektivt i industri och fastigheter. Trots det ligger Sverige under EU-snittet gällande energieffektivisering.

Fossilfritt Sverige har därför tagit fram en strategi i dialog med industri, akademi och intresseorganisationer som i fredags överlämnades till regeringen.

Relaterade artiklar