ANNONS

Svenska Foder investerar i Skåne

Just nu investerar Svenska Foder i anläggningarna Trollenäs, Landskrona och Tågarp. Anledningen till investeringarna är att man vill skärpa den rationella hanteringen för att få ett förbättrat flöde i den dagliga driften. Det är också ytterligare ett led i den strategi som Svenska Foder driver att satsa på den lokala närvaron.
– På Trollenäs Lantmannaaffär utökar vi lagringskapaciteten med en stor silo på 6 000 ton eftersom vi sett ett uppdämt behov i området, säger Johan Nordenblad, Logistikchef i Svenska Foder. Idag finns möjlighet att ta emot 21 000 ton i Trollenäs.
Ökningen är betydande. Investeringen är ett sätt kunna hantera och sortera den spannmål som Svenska Foder tar in i skörd.
– Målet är att kunna ge våra kunder och oss själva en effektiviserad och värdeskapande spannmålshantering – en spannmålshantering som genererar lönsamhet. Vi har sett en förbättringspotential och agerat på den, konstaterar Johan Nordenblad.
Hamnanläggningen i Landskrona
I Svenska Foders hamnanläggning i Landskrona ökar man kapaciteten med 8 000 ton till sammanlagt 30 000 ton. Här bygger man två nya silos på vardera 3 000 ton samt två på vardera 1 000.  Även här ger investeringen större flexibilitet och effektivitet vid spannmålsmottagningen.
– Vi plockar bort två hanteringssteg i flödet: vi kommer bort ifrån spannmålsmottagning på platta, vilket också innebär att vi undviker hantering av varan med lastmaskiner. Det innebär en kostnadsbesparing, samtidigt som spannmålen hanteras färre gånger och får en kvalitetsförbättrad förvaring, säger Johan Nordenblad som fortsätter:
– En annan positiv effekt av investeringen är att vi kan öka hastigheten på båtutlastningen i hamnen. Det gör oss kostnadseffektiva.
Uppgradering av mottagningskapaciteten i Tågarp
Vid Foderfabriken i Tågarp uppgraderar Svenska Foder mottagningskapaciteten, som ökas från 80 till 200 ton – för att minimera lagring på spannmålsplattan.
– Vi måste ständigt över hur vi kan effektivisera och förenkla driften så att den blir förnuftig och lönsam för våra kunder – och för oss själva. Självkritiken vi ständigt utsätter oss för drivs av hur vi kan komma vidare och bli bättre, så att vi kan vara till nytta för våra svenska lantbrukare.
Synergieffekter med systerbolaget Kongskilde
Entreprenören som Svenska Foder anlitat för alla tre investeringarna är Kongskilde, ett systerföretag i DLG-koncernen. Kongskilde utvecklar och marknadsför förutom jordbearbetningsmaskiner till lantbruket också sånt som transport, torkning, lagring och rensning av spannmål och andra grödor. Både Johan Nordenblad och Carsten Klausen, vd för Svenska Foder är mycket nöjd med samarbetet.
– Att kunna dra nytta av den kompetens som Kongskilde besitter har varit oerhört värdefullt vid dessa investeringar. Samarbetet har varit gott och nära. Det är ett privilegium att kunna utnyttja de unika synergier som finns tillgängliga i en koncern som DLG´s, säger Carsten Klausen, vd i Svenska Foder.
– Svenska Foder styrka blir då att vi både har det personliga tilltalet och det lokala engagemanget i marknaden, och samtidigt en världskoncern som DLG i ryggen.
Strategin kring det lokala – en röd tråd
Dessa satsningar är ännu ett led i att stärka det lokala engagemanget som är en helt avgörande del i Svenska Foders strategi.
– Vi har under flera år byggt upp en verksamhet med lokala dotterbolag och nära samarbeten med allierade bolag, säger Carsten Klausen. Samtidigt har vi utvecklat de lagerställen vi har till att också inbegripa butiker. Det ger oss nya kundgrupper som bidrar till att finansiera verksamheten. Och så finns vi på plats i den lokala geografin.
– Det är ett sätt att arbeta som ger oss många och bra kanaler ut till marknaden utan att själva bli för tunga organisatoriskt.
Mindre företag med sin lokala kännedom och känsla för vad marknaden efterfrågar, har oftast också en stark marknadsposition i sina närområden.
– Svenska Foder kan bidra med resurser i form av specialistkompetens och andra resurser som de mindre bolagen saknar. Medan vi får det lokala engagemanget och närvaron i det geografiska området – en strategi som vi ger reella resultat.
Knutpunkt Sölve ger ringar på vattnet
Ett alldeles färskt sådant exempel är det nybildade bolaget Knutpunkt Sölve i Sölvesborg AB. På central plats alldeles invid E22:an i Sölvesborgs industriområde har 4 intressenter – Svenska Foder, Stallbyggen, Tord Nilssons Åkeri, samt privatpersonerna Tony Tagesson och Jens-Olle Kyllönen (som redan startat en egen verkstad på området) – investerat 25 % vardera i ett nytt bolag. Ambitionen är att förvandla 34 000 kvadratmeter till ett företagscenter. Det är logistikföretaget DSV som valt att sälja platsen till de fyra intressenterna och i stället förlägga verksamheten till Osby samt faciliteter som är på gång att byggas vid södra infarten till Landskrona. Man fortsätter dock från DSV att hyra 10 uppställningsplatser för lastbil + släp av Knutpunkt Sölve i Sölvesborg AB.
-För Svenska Foder passar platsen utmärkt till att knyta ihop vår strategi geografiskt, säger Carsten Klausen. Vi har redan idag en mottagningsplats för spannmål på plats och har sett att volymerna ökat. Det vill vi ska fortsätta. Med de lagerutrymmen på området som finns kan vi med fördel lagra förnödenheter till lantbruket och leverera ut till de lokala lantbrukarna.
En helhet bestående av fyra lika engagerade delar
Alla fyra företag är lika viktiga i denna ekvation. Och man får dessutom mer insyn och kunnande från de andra företagens kompetensområden.
– Ensam är inte stark. Stallbyggen, Thord Nilssons Åkeri samt Tony Tagesson och Jens-Olle Kyllönen är fullt involverade i driften av verksamheten. Det är helt väsentligt för att få det driv och engagemang som verkligen ger resultat. Våra respektive kompetensområden överlappar varandra och så kan vi kan gemensamt utveckla verksamheten. Alla har ur sina respektive verksamheters perspektiv något att bidra med för att öka våra gemensamma marknadsandelar i området, säger Carsten Klausen.
Effektivisering av Åhusfabriken
För att säkra hög kvalitet även i framtiden på våra foderprodukter som tillverkas i Åhus byter vi just nu styrsystemet i fabriken. Bytet inleddes den 26 april och pågår just nu.
– Vi har under de senaste åren bytt styrsystem i våra fabriker i Hällekis och Västerlösa, berättar Lars Hermansson, foderchef Svenska Foder. Nu var det Åhus tur.
– Den främsta anledningen till investeringen är självklart att effektivisera produktionen. Den direkta effekten är att vi kan producera mer. Men det handlar också om att minska sårbarheten genom att gå över till ett nytt system. Det är en trygghet både för oss och för våra kunder.
Förutom kvalitetssäkring skapar det nya styrsystemet en ökad effektivitet både avseende produktion, administration och uppföljning.
– Den information vi får med det nya systemet, som produktionsdata, tillgänglighetsdata och registrering av stopptider etc., ger en skärpa i vår tillverkning och bra beslutsunderlag för vidare investeringar.
Carsten Klausen, VD Svenska Foder, ser dessa investeringar som en nödvändig del i att förbättra den nuvarande produktionen:
– Foderproduktionen är en hjärtpunkt i Svenska Foder. Det är viktigt att vi hela tiden kan vässa vår kompetens kring våra produkter. Man kan aldrig slappna av och bli självgod. Med hjälp av det nya styrsystemet får vi en mycket bra översikt som gör att vi ytterligare kan effektivisera vår produktion.
Nya chefer i Svenska Foder
Johan Nordenblad, Logstikchef i Svenska Foder övertar Paul Isakssons roll
som vice VD
Johan Nordenbladär per den 1 juli ny vice vd i Svenska Foder. Johans
Nordenblads nya uppdrag kommer, i kombination med uppdraget som
Logistikchef, att bidra till ett ännu tätare samarbete mellan marknad och
logistik.
– Det här är en utveckling av Svenska Foder som stämmer exakt med
målsättningen att prioritera och utöka samarbetet mellan de olika
funktionerna inom Svenska Foder. För att uppnå ett skärpt flöde både inom
bolaget, såväl som mot kund, säger Carsten Klausen, vd i Svenska Foder.
– Jag vill särskilt tacka Paul Isaksson för ett exceptionellt utfört
värv. Det har varit otroligt värdefullt att ha honom i organisationen. Vi
önskar Paul nu all lycka i sina nya uppdrag och vi i Svenska Foder kommer
fortsatt ha kontakt med Paul i många andra sammanhang än just de rent
operativa.
–  Jag vill också önska Johan Nordenblad lycka till i den nya rollen
och jag vet att det fokus vi vill ha på en närmare och snabbare samarbete
mellan marknad och logistik kommer att genomdrivas och få effekt. Vi är
redan på väg, avslutar Carsten Klausen.

Relaterade artiklar