ANNONS

Svenska mjölkkor levererar allt mer

I årsresultatet från Kokontrollen ser vi den högsta medelavkastningen någonsin, med 11 146 kg ECM. Minskningen av antal kor och besättningar planar ut. Störst avkastningsökning har besättningar anslutna till Växas Kokontroll.

Årskörningen i Kokontrollen visar en medelavkastning om 10 584 kg mjölk eller 11 146 kg ECM (energikorrigerad mjölk, d v s hänsyn tagen till innehåll av fett och protein).

Högst avkastning i Kokontrollen ser vi även detta år inom Växas område med 11 175 kg ECM.

Medelkoantalet i landets besättningar ökar från fjolårets 99 till årets 102 kor. Koantalet är 2,9 procent lägre än förra året och antal besättningar har minskat med 5,7 procent vilket även det är en lägre minskning än tidigare år. Jämförs mjölkleverans så levererar en besättning ansluten till Växas Kokontroll cirka 600 kg mer mjölk per ko och år än övriga besättningar.

-Vi tycker oss se en tro på framtiden hos mjölkföretagarna, trots höga priser på insatsvaror som energi-, foder och bränsle. Det höga mjölkpriset i början av året har nog hjälpt till och vi hör att det är förhållandevis många som planerar att bygga nytt eller investera i robotar. I början av året utvecklades avkastningen likt 2021/22 och därefter skedde en upphämtning av avkastningen under juli och augusti. För oss i Växa är det extra roligt att kunna konstatera att gårdar anslutna till Växas Kokontroll har högst avkastning i landet, och därmed högre intäkter än andra mjölkföretagare, säger Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen.

Geografiska områden med högst avkastning
Tre områden i Sverige utmärker sig med högre avkastning än andra. Kristianstadområdet med 11 768 kg ECM, Laholm med 11 701 kg ECM och Töreboda med 11 640 kg ECM.

-Våra kunder i Kristianstadsområdet har nått högst avkastning, hela 11 768 kg ECM. Ett kluster med positiva och fokuserade lantbrukare inspirerar, och de har blivit duktiga på att utnyttja de lokala förutsättningar som finns för mjölkproduktion, sägerAnnica Hansson, produktionsrådgivare Växa.

Andel SRB och Holstein minskar något
SRB och Holstein har minskat i andelar i rasfördelningen detta kontrollår. Holsteinkorna är fortfarande flest men minskar något, till 58,1 procent och även SRB har minskat något, till 30,5 procent. Holsteinkornas årsavkastning ligger över 11-tons gränsen med 11 627 kg ECM. SRB-korna minskar något och mjölkar nu 10 434 kg ECM

Relaterade artiklar