ANNONS

Svenskt lantbruk har ett guldläge

Under de senaste veckorna har det förekommit rejält med lantbruksdemonstrationer runt om i Europa. Demonstrationerna har inte varit lönlösa, tvärt om, politiker i bland annat Frankrike och Tyskland har vänt i frågor och gått lantbrukarna tillmötes.

Frågorna har bland annat gällt att lantbruket ska få behålla subventioner för lantbruksdiesel, att länder som exporterar livsmedel till EU utan importtullar måste följa samma regler för animalieproduktion och växtodling som inom EU samt att Ukraina inte ska få exportera spannmål, majs och andra jordbruksprodukter utan tullar till EU.
Franska lantbrukare har även vänt sig mot nya hårdare klimat- och miljökrav. Franska lantbrukare har således inte märkt att all världens befolkning står inför ett stundande klimat- och miljöhot!!

I Sverige har det varit lugnt
I Sverige är konkurrens, även om den sker på ojämlika grunder från andra länder, inget bekymmer. I Sverige är produktionen av livsmedel långt under konsumtionen och då svenska konsumenter föredrar svensk mat är importen inget bekymmer vad gäller lönsamheten för lantbrukare eller livsmedelsindustri.
I Sverige är politiker och myndigheter i dag överens om att livsmedelsproduktionen ska öka. Det är en agenda som svenska lantbrukare inte sett på hundra år!!!

Och det går att öka
När länder som Nederländerna sätter in statliga program för att få bort lantbrukare till följd av miljöbelastningar, finns det i Sverige rejält med resurser att bara gasa inom animalieproduktionen. I Sverige finns spridningsareal, tillgång till foder och bete och gott om rent vatten.

Reglerna skiljer mellan länder
Många svenska lantbrukare ser med avund på lantbrukare i andra länder och anser att de har det bättre. Det kan vara fallet i vissa avseende men inte totalt.
I Danmark betalar lantbrukare fastighetsskatt för ekonomibyggnader och har gödselberäkningsregler för kväve och myndigheterna arbetar med att införa koldioxidavgifter, det har vi inte i Sverige.
I Nederländerna får animalieproduktionen inte öka och det ges stöd för att minska, det har vi inte i Sverige.
I Tyskland får man betala skatt på vatten för att bevattna åkrar, det har vi inte i Sverige.
I Tyskland stred man för att få behålla 2:30 svenska kronor per liter diesel i återbetalning, i Sverige får lantbrukarna tillbaka nära 4 kronor per liter diesel och det är inte ens ifrågasatt från politikerna, oavsett parti.

Enklare regler
Självklart, i Ungern, Bulgarien och i Rumänien, finns inga av dessa regler, och det är fritt fram för var och en svensk att bedriva lantbruk där.
Men det är nog ändå så, att just nu är det ett guldläge att bedriva lantbruk i Sverige. Just nu har vi politiker och myndigheter med oss och även finansinstituten anser att lantbruket är en framtidsbransch där riskerna är små.
Jag tror aldrig att det varit så bra förutsättningar som just nu att bedriva lantbruk i Sverige.

Och så demonstrerar vi ju inte heller!!!
Svenska lantbrukare lägger energin i produktionen och inte på att gnälla, det är det lönsammaste i 99 fall av 100.
Svenska lantbruk är generellt sett lönsammare än EU-kollegernas.
Svenskt lantbruk har sedan decennier gått igenom ett stålbad vad gäller djurskyddsregler och andra regelverk och nu står vi beredda i full produktion när det blåser snålt i resten av Europa.

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.