ANNONS

Sverige leder internationell kycklingforskning

Kycklinguppfödningen inom EU ska bli mer hållbar och det ska ske genom forskningsprojektet Broilernet. Svensk Fågel har gått med i projektet och tanken är att det ska bli en slags plattform där näringen och forskarna kan interagera med varandra.

– Vi har en lång erfarenhet att arbeta med hållbarhet och anser det angeläget att dela med oss av den erfarenheten. Sverige ses av många europeiska länder som ett framgångsexempel vad gäller djurvälfärd och livsmedelssäkerhet inom kycklinguppfödning. Här behöver vi dela med oss av vår svenska modell med låg antibiotikaanvändning och låga nivåer av campylobacter i kombination med god djurvälfärd och lågt klimatavtryck, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.

För svensk del finns det även forskning som sker ute i Europa som de nu kan ta del av via Broilernet. Projektet kommer att pågå under fyra år och samarbetet ska resultera i vad de kallar ”bästa praxis på gård”, både på nationell och internationell nivå.
Det första mötet har redan ägt rum i Nederländerna och då var deltagare från 13 länder på plats. Koordinator var Stefan Gunnarsson, universitetslektor och doktor i veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet.
– Vi har lyckats få ihop ett starkt team med experter i 13 europeiska länder. I samarbete med näringsexperter och forskare kommer ett nätverk för kunskapsutbyte att byggas upp. Nätverket kommer att identifiera angelägna utmaningar inom branschen. Sedan försöker vi hitta möjliga lösningar för att möta dessa utmaningar, säger han.

 

Relaterade artiklar