ANNONS

Sverige mot strömmen vad gäller matpriset

Under veckan har det kommit rapporter om att priset på livsmedel i butik fortsätter att stiga i Sverige. Även i januari var det en prisuppgång.

Detta kan tyckas märkligt med tanke på att priset för spannmål och oljeväxter fallit under ett halvårs tid nu, mjölken har fallit i pris i både januari och februari samt några slakterier har sänkt noteringen för såväl gris som nöt.
Företrädare för livsmedelsbranschen förklarar det som en eftersläpning men i resten av världen går det således snabbare.
Totalt i världen har priset för livsmedel fallit i 10 månader i sträck nu. Totalt har priset för livsmedel i världen minskat med 18 procent sedan toppen i början av år 2022.
Socker ser ut att gå den andra vägen just nu. Under de kommande två åren ser det ut som att produktionen av socker blir mindre än konsumtionen. Därmed är det rimligt att anta att priset på socker kommer att stiga framöver.
Även om de flesta produkter lantbruket producerar fallit rejält i pris ser det således ut som att livsmedelsbranschen nu utnyttjar möjligheten att öka sina vinster. Konsumenterna har redan vant sig vid dyrare livsmedel och därmed har livsmedelsindustrin och handeln inte så bråttom att minska matpriserna trots att priset för råvaran minskar.
Det som kan vara en viss skillnad mellan Sverige och resten av Europa är priset på elektricitet. I Sverige har vi varit vana vid låga elpriser jämfört med resten av Europa. När elpriserna stigit kraftigt det senaste dryga året har ökningen varit större i Sverige än i övriga Europa. Detta medför naturligtvis att kostnaden för att producera livsmedel stigit mer i Sverige än i övriga Europa och detta påverkar fortfarande.

Relaterade artiklar