ANNONS

Swedish Agro först ut med fältrobot

Swedish Agro blir första lantbruksmaskinåterförsäljaren i  Sverige som börjar sälja en fältrobot. Företaget som har Claas som sitt huvudmärke ska nu sälja AgXeed.

Danish Agro Group har erhållit distributionsrättigheterna för det nederländska varumärket AgXeed. Enligt detta avtal kommer Danish Agro Machinery Division och närstående företag initialt i Danmark, Sverige och Norge att sälja och distribuera de autonoma robotarna. Ytterligare expansion till ytterligare länder förväntas också.

Hanteringen och supporten av relaterade digitala tjänster kommer att underlättas i samarbete med AllAgBots, ett dotterbolag till Thorsen Teknik A/S. AllAgBots tillför betydande expertis för att underlätta anslutning mellan olika märken av jordbruksmaskiner som används i precisionsjordbruk.

Jens Skifter, koncernchef i Danish Agro Machinery, uttrycker entusiasm över avtalet.

– Vi tror stenhårt på vårt ansvar att stödja den digitala transformationen av jordbruket. Vi finner att AgXeed sticker ut i robotsegmentet tack vare sitt CE-godkännande att arbeta autonomt och utan övervakning på fältet. Denna aspekt är avgörande för att optimera fältarbetet, särskilt med tanke på den minskande tillgängligheten för skickliga operatörer inom jordbruksbranschen. Dessutom möjliggör digitalisering online-tjänst och uppgiftshantering, vilket gör att gårdschefer kan förbereda data och uppgifter på distans, vilket minimerar risken för fel – och dessutom kan användaren helt enkelt använda fjärrkontrollen för optimering av inställningar direkt på fältet, vilket säkerställer den erforderliga kvaliteten på arbetet på det specifika fältet.

Anastasia Laska, CCO på AgXeed, ser detta nya partnerskap som en mycket fördelaktig möjlighet för alla inblandade parter.

– Som en relativt ny närvaro i norra Europa är vi glada över denna möjlighet och glada över att samarbeta med en uppskattad koncern som Danish Agro. Även om digitala onlinetjänster överskrider gränser, behöver vi partners som är flytande i det lokala språket och väl bevandrade i jordbrukslagstiftningen på respektive marknad. Dessutom kan vi bygga vidare på den befintliga expertisen från vår tidigare partner, AllAgBots, där Torben Thorsen har varit avgörande för att säkerställa kontinuitet i våra befintliga relationer, säger hon.

Också Torben Thorsen, vd på AllAgBots, är glad över att företaget får sällskap av Danish Agro för att introducera Autonomy i Skandinavien.

– Digitaliseringen fortsätter inte bara utan accelererar också, och bönder behöver stöd för att säkerställa uppkoppling på sina fält. Även om stora varumärken strävar efter att etablera standarder och harmonisering, ställer mjukvaran ofta till utmaningar när det gäller att säkerställa den praktiska implementeringen av precisionsjordbruk.

Danish Agro är den ledande partnern för mer än 50 000 lantbrukare i norra Europa och engagerar sig kontinuerligt i projekt som stödjer utvecklingen av jordbruket. Även Precision Farming utvecklas och Danish Agro har med appen Cropline lanserat en mycket intressant plattform som även i framtiden kommer att utvecklas ytterligare och stödja förbättrad dataintegration mellan system.

Lanseringen av AgXeed autonomi kommer att äga rum under MarkDemo i Danmark den 13 till 14 juni nära Kolding. Lantbruksnytt närvarar vid den mässan och rapporterar och senare kommer den även att visas och demonstreras på Borgeby Fältdagar i Sverige.

Supporten kommer att hanteras gemensamt av Danish Agro Machinery, AgXeed och AllAgBots.

Relaterade artiklar