ANNONS

Syngenta investerar för framtiden

Syngenta kommer att investera 2 miljarder dollar under en femårsperiod. Syftet med investeringen är att stödja jordbrukssektorn så att den kan möta de ökande utmaningar som klimatförändringarna innebär. Investeringen kommer också att stödja Syngentas nya hållbarhetsmål, som förväntas resultera i minst två nya lösningar per år. Fokusområdena kommer att vara att minska jordbrukets miljöpåverkan och att bidra till att livsmedelsproduktionen blir mer hållbar.

Syngenta VD Erik Fyrwald meddelar att investeringen för att utveckla ökad hållbarhet inom jordbruket också måste matchas med 2030-målet att minska Syngentas CO2-konsumtion med 50 procent. Minskningsmålet på 50% stöder också klimatmålen i Parisavtalet. Initiativet Science Based Targets (SBTi) kommer att användas som ett utvärderingsverktyg.

“Med globala ansträngningar går nu jordbruket klimatförändringarna tillmötes”, säger Fyrwald.
“För att möta våra gemensamma utmaningar med klimatförändringar och minskande biologisk mångfald är Syngenta engagerade i att hitta både säkrare och bättre lösningar för jordbruk genom att främja innovation.”

“Det här är inte bara tomma ord”, säger Erik Fyrwald, “Handling kommer att stå i fokus för Syngenta, och det för att hjälpa jordbrukare att hantera klimatförändringar och minska branschens växthusgasutsläpp.”

2 miljarder dollar kommer öronmärkta att gå till initiativ som kan bidra till jordbruket med nya banbrytande tekniker som kan skapa tydliga fördelar för lantbrukare, samhällen och naturen. Det måste vara initiativ som kan öppna för en hållbar förändring i jordbruket. Exempel inkluderar: Att förbättra markanvändningen, förbättra markens fertilitet och integrerad skadedjurshantering.

Genom flera års samarbete med The Nature Conservancy har Syngenta utvecklat strategier som kan identifiera och testa nya innovationer och tekniker för huruvida de kommer att gynna jordbrukarna och om de kommer att bidra positivt till naturen. Samarbetet strävar efter att skapa resultat som ger frisk och odlingsbar mark, resursoptimering och livsmiljöskydd i jordbruksområden världen över.

Verkställande direktör för naturvården, Sally Jewell, kommenterar:
”Att uppnå skyddet av naturen på en så hög nivå kräver att den privata sektorn tar mer ansvar. Många företag har blivit medvetna om både den förestående klimatförändringen och fördelarna med att investera i hållbarhet. Syngentas investering är ett viktigt steg mot en framtid som är mer hållbar för både människor och natur.

Cynthia Cummis, VD för den privata sektorn klimatreducering vid World Resources Institute (en partner för initiativet Science Based Targets), säger: ”Vi är glada över att Syngenta har fått sitt  50-procentiga reduktionsmål för Science Based Targets-initiativet validerat. Inom jordbrukssektorn är ledarskap avgörande i kampen mot klimatförändringar. Genom att sätta upp dessa mål har Syngenta rätt kurs för framtidssäker tillväxt. ”

Relaterade artiklar