ANNONS

Tankar före och efter sprutningen – viktigt i IPM

Till nästa år får man inte utföra växtskyddsåtgärder av rutin, alla insatser ska utföras efter en noggrann utvärdering i grödan och efter utförd bekämpning ska en utvärdering göras. Bakgrunden är att begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsodling. Detta r kortfattat de grundläggande principerna på Integrerat Växtskydd, IPM, som börjar gälla den 1 januari 2014 i hela EU.
Sveirge ligger långt framme när det gäller detta och för många lantbrukare kommer de nya reglerna inte att märkas alls.
Det har även tagits fram en rådgivningsmodul som blir tillgänglig för lantbrukare under nästa år.
På Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se/ipm

Relaterade artiklar