ANNONS

Teckna avtal med maskinstationen

Att teckna långtgående avtal med en maskinstation kan minska de totala maskinkostnaderna väsentligt på gården.
Ju fler timmar en maskin eller traktor används på ett år, ju mindre blir kostnaden per timme. En maskinstation med väl utnyttjade maskiner har därmed lägre maskinkostnader för samma arbete än vad som är fallet på de flesta lantbruk. Genom att i god tid planera vad man ska göra själv ovh vad som ska utföras av maskinstation och samtidigt teckna ett avtal om dessa arbeten med maskinstationen kan man ofta pressa priserna ytterligare lite mot maskinstationen. Genom att maskinstatinen kan planera sitt arbete i god tid kan maskinkostnaderna hållas ännu lägre i den verksamheten, något som kan komma kunderna till del.

Relaterade artiklar