ANNONS

Teknik för att fylla sprutan

EasyFlow M är namnet på den vidareutvecklade versionen av en utrustning för att helt slutet överföra växtskyddsmedel från dunk till spruta. Det är Bayer och Agrotop som tillsammans tagit fram systemet. Tanken är att man monterar på själva huvudenheten bredvid preparatpåfyllaren på sprutan, eftersom denna används för att dra in växtskyddsmedlet. Föraren tar dunken med preparat, byter locket mot en adapter och placerar dunken på huvudenheten. Genom att trycka ner dunken öppnas folieförseglingen.

Det nya med EasyFlow är att det numera sitter ett integrerat mätglas på huvudenheten, vilket gör att man enkelt kan mäta upp mängden preparat som ska tillsättas i tanken. Ska inte hela dunken tömmas, sköljs enkelt huvudenheten ren med tillkopplad vattenslang. Det samma gäller för dunkspolning om allt preparat ska användas.

Enligt företagen ökar inte kapaciteten vid påfyllnad, men säkerheten blir kraftigt förbättrad. Utrustningen är endast kompatibel med flytande preparat och Bayer och Agrotop menar på att rengöring med enbart vatten är tillräcklig när man rengör direkt efter att dunken plockas bort.

EasyFlow M sluten preparatfyllare

Relaterade artiklar