ANNONS

Tidig sådd ökar risken för virusangrepp

Tidig skörd ger ofta tidig höstsådd. Men spannmål som sås tidigt löper större risk att angripas av bladlöss och dessa överför virus. Havrerödsot är ett virusproblem som ofta förekommer i spannmål och minskar skörden väsentligt.
Rådet är att använda tiden till ordentlig jordbearbetning före sådd nu när skörden avklaras tidigt. Sås spannmål före 15 september bör uppsikt hållas över grödan och bekämpning av bladlöss ske om det förekommer.

Relaterade artiklar