ANNONS

Tillstånd beviljat för Östergötlands största solcellspark

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat tillstånd för Sunna Group att uppföra en solpark på Vikbolandet i Norrköpings kommun. Den kommande solparken kommer att byggas på en yta av 90 hektar med en total effekt på 70 megawatt, vilket blir den största solcellsparken i länet hittills.

Projektet går nu in i nästa fas för slutprojektering tillsammans med nätägaren. Den årliga produktionen från Vikingen 1 beräknas till 70 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för mer än hälften av villorna i Norrköping kommun.

– Det känns riktigt kul att få tillstånd för en solkraftspark av denna dignitet. Det här är viktigt både för den lokala elförsörjningen, näringslivet, naturen och boende men också för Sverige i stort eftersom vi står inför en kraftig omställning med ett ökat energibehov där solkraft kommer att vara en självklar del, säger Marcus Qviberg, vd för Sunna Group.

Sunna Group satsar på biologisk mångfald samt att hitta mark med låga natur- och produktionsvärden eller mark som redan är exploaterad och skadad. Projektet Vikingen 1 är ett exempel på hur Sunnas projektutvecklare har hittat mark med lågt naturvärde och möjlig anslutning till elnätet.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att det går framåt och att vi får möjlighet att utnyttja marken till det den är bäst lämpad för. Marken har idag lågt produktionsvärde och jag tror att att den biologiska mångfalden och djurlivet kommer må väldigt bra av den här etableringen, säger markägaren Marcus Cederblad.

Marken består av lågproduktiv jordbruksmark, där stora delar av ytan årligen drabbats av översvämningar med förstörda skördar som följd. Anläggandet av parken kommer ha en minimal effekt på Sveriges totala åkerareal eftersom marken är så fuktig. När parken uppnått sin tekniska livslängd efter cirka 35 år kan ytan återställas till jordbruksmark. Under tiden kommer dessa 90 hektar istället att bistå ett annat, mycket angeläget samhällsintresse genom sitt bidrag till omställning mot ett fossilfritt samhälle.

– Jag tycker detta är en kul satsning! Området är optimalt att bygga solcellspark på då marken i dagsläget är vattensjuk och svårodlad, så det känns bra att vi närmar oss byggnation,  säger markägare David Leo.

En rad insatser kommer att genomföras för att främja den biologiska mångfalden på platsen där bland annat diken och åkerholmar kommer att lämnas intakta. Solcellsparker i sig kan även gynna många markhäckande fåglar som kan söka skugga och skydd från rovdjur under solpanelerna. Den blivande parken kommer inte att stängslas in utan hållas öppen i syfte att säkerställa att djurliv fortsatt kan röra sig fritt inom och genom området.

 

Relaterade artiklar