ANNONS

Tillväxtvågen planar ut

Den globala konjunkturen stärks ytterligare i år och bakom utvecklingen ligger främst en stark industriproduktion och fortsatt återhämtning i investeringarna. Framför allt ökar investeringarna snabbt i Europa där det finns ett uppdämt behov av att öka produktionskapaciteteten.

Det mesta talar för att 2018 blir ännu ett år med positiv tillväxt i nästan hela världen och en god utveckling av världshandeln. Förtroendeindikatorer som påverkar stämningsläget ligger på en hög nivå, trots en viss avmattning sedan årsskiftet. Även 2019 blir tillväxttalen positiva, även om konjunkturen toppar i år.

Svensk export som i stor utsträckning består av insats- och investeringsvaror gynnas av den goda omvärldskonjunkturen och fortsatta investeringsuppgången. I år får dessutom exporten draghjälp av en svag krona. Exporten växlar upp ordentligt i år och de kommande två åren väntas exporten bidra mest till BNP-tillväxten, säger Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Tillväxtekonomier världen över fortsätter att växla upp i år, medan tongivande länder i Asien som Kina och Japan samt Europa bromsar in något. I Europa är det framför allt den tyska ekonomin som bromsar in. Nordamerika präglas av viss oro men även optimism om den ekonomiska utvecklingen. Den amerikanska ekonomin påverkas av skattesänkningar samtidigt som relationen mellan USA och Mexiko är fortsatt spänd och har förvärrats.

Trots de ljusa globala ekonomiska utsikterna finns det en del fallgropar att hålla ögonen på. Ökad protektionism, oro för hög skuldsättning i stora länder som Kina, Japan och USA, ombalansering av den kinesiska ekonomin liksom marknadsturbulens till följd av snabba räntehöjningar är några av de globala orosmoln som finns. Trumps hot om upptrappning av tullar på kinesisk import och kinesiska tullar på amerikansk export och därtill ytterligare motreaktioner skulle snabbt riskera att vända den positiva utvecklingen.

Relaterade artiklar