ANNONS

Töm gödsel ofta och minska klimatavtrycket

Ett försök som SEGES Innovation gjort visar att 35 % av metanutsläppen från gödsel i ett danskt slaktgrisstall minskar om uppfödaren tömmer ut gödslet varje vecka istället för var femte.
Ett samarbete mellan SEGES Innovation och en dansk grisuppfödare om att tömma gödsel från slaktgrisstallen oftare, visar att det kan ha en gynnsam effekt för att minsk metanutsläppen. Under försöket tömde uppfödaren gödslet varje vecka istället för var femte. Även om det är en tidskrävande process kan det finnas potential med detta tillvägagångssätt för att minska miljö- och klimatavtrycket, samt för användningen av gödsel i produktionen av biogas. Med rätt stallsystem och täta leveranser av gödsel till biogasanläggningar är det praktiskt möjligt att tömma gödslet oftare. Det är dock inte fallet på alla gårdar.

En del av det danska lantbruksavtalet
Hur frekvent gödslet töms hos lantbrukarna är i praktiken olika och därför skiftar även kostnaderna för denna process.

Enligt det danska lantbruksavtalet, som ingicks hösten 2021, ska gödseltömningar ske oftare, vilket gäller för alla lantbrukare. Det är dock ännu inte fastställt hur kravet på mer frekvent tömning ska verkställas och kontrolleras.

Minskning av koldioxid-avtrycket
Med “mer frekvent” tömning menas av allt att döma veckovisa tömningar. Det beräknas ha en effekt på 170 000 ton CO2-ekvivalenter.

Tydliga regler om gödseltömning
Hantering och tömning av gödsel från tamdjursuppfödning regleras enligt ett tydligt regelverk som finns sammanställt i det danska tillkännagivandet om tamdjursgödsel. Dessa regler är till för att kontrollera att tömning av gödsel inte skadar miljön.

Relaterade artiklar