ANNONS

Toppchef i Umeå

Komatsu Ltds högste chef Tetsuji Ohashi besökte Umeå förra veckan. Syftet med besöket var att lära sig mer om dotterbolaget Komatsu Forests verksamhet samt att ta del av hur Komatsus donation till Dragonskolan kommit till användning.

För tre år sedan skänkte Komatsu 35 miljoner till Dragonskolans Teknikcenter för att ge eleverna möjlighet till en modern och anpassad gymnasial utbildning till tekniska yrken. Donationen är en av de större som genomförts i Sverige och har varit av stor vikt för att ge fokus på industriell utbildning i Umeå regionen.

Under besöket på Dragonskolan träffade Ohashi lärare, elever och företrädare för kommunen vilka underströk vikten av en långsiktig tillgång till teknisk och industriell kompetens.

Enligt japansk tradition är det viktigt att arbetsgivare ger något tillbaka till det samhälle man verkar i. En nära samverkan mellan skola, samhälle och näringsliv skapar meningsfull utbildning för de nya yrkesgrupper som industrin efterfrågar. Komatsus satsning på Dragonskolan bidrar till att långsiktigt försäkra att det finns välutbildad personal som kan möta framtidens villkor och krav inom industrin.

Tetsuji Ohashis besök var också föranlett av att Komatsu Forest nyligen vunnit pris som bästa företag inom koncernen; ” President Award 2014”.

I sitt tal till medarbetarna på Komatsu Forest uttryckte Ohashi sin tillfredsställelse över företagets verksamhet och de anställdas gemensamma prestation. Han talade även om en ljus framtid för skogsbrukets i världen och om hur Komatsu Forests betydelse kommer att öka de närmaste åren.jhzrbivlwrwnmcteymsr

Relaterade artiklar