ANNONS

Trävaror slår exportrekord till USA

Trots orosmoln som ökade kostnader, högre räntor samt dåliga konjunkturutsikter för världsekonomin präglas marknaden för trävaror, papper och massa fortsatt av hög produktionstakt och höga priser.

På marknaden för trävaror är en av förklaringarna exportrekord till den amerikanska marknaden – som på kort tid blivit Sveriges näst största exportmarknad.

– Det finns flera faktorer som talar för en avmattning i hushållens konsumtion och företagens investeringar. En hög inflation som till stor del drivs av stigande energipriser men även stigande råvarupriser, har fått centralbanker att snabbt och kraftigt höja räntorna. Sammantaget ser vi att bygginvesteringarna minskar under 2023, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Skogsindustrierna.

På grund av en mer dämpad konjunktur har trävarumarknaden känt av en minskad efterfrågan under hösten. Trots det är svensk produktion fortsatt stark och leveranserna under hösten var till och med något högre än samma tid rekordåret 2021. En bidragande orsak är toppnoteringar på exporten till den amerikanska marknaden.

– Minskad efterfrågan i Sverige och Europa har lett till ökad möjlighet att erbjuda mer trävaror till den amerikanska marknaden. Exporten till USA har slagit rekord efter rekord och vuxit från att vara marginell under de senaste fem-tio åren till att nu bli Sveriges näst största exportmarknad. På kort sikt väntas trävarumarknaden fortsätta att försvagas men Sveriges roll som global skogsnation kommer att öka, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker för trävaror på Skogsindustrierna.

Med en svagare konjunktur följer minskad efterfrågan på förpackningsmaterial, något som syns i siffrorna i senaste rapporten.

– Leveranserna har hittills i år minskat med tre procent och priserna på förpackningsmaterial har på senare tid fallit eller planat ut. Priserna är dock fortsatt höga och har sammantaget stigit med mellan 15 och 50 procent sedan januari 2020. Exportvärdet för papper och kartong har hittills i år stigit med 26 procent, drivet av bland annat en svagare krona mot dollarn. De höga kostnaderna och sämre konjunkturutsikterna innebär en utmaning för industrin, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker för papper och massa på Skogsindustrierna.

Rapporten lyfter även hur dagens höga elpriser påverkar branschen och hur industrin kan bidra till en ökad elproduktionen. Skogsindustrin står för cirka 15 procent av Sveriges totala förbrukning. Samtidigt är industrin till 40 procent självförsörjande på el, och tack vare ett effektivt utnyttjande av restströmmar är industrin nettoleverantörer av el på många orter. Flera företag bidrar även genom att bygga vindkraft på egna marker. De höga elpriserna har hittills påverkat branschen väldigt olika, beroende på hur stor andel egen elproduktion företagen har, var i landet verksamheten är lokaliserad och om företagen har prissäkrat sig. När prissäkringarna löper ut kommer företagen att exponeras mer för de höga elpriserna och därmed kommer fler att drabbas.

 

Relaterade artiklar