ANNONS

Tre nya ledamöter i Arlas styrelse

I onsdags valde representantskapet Arla Foods styrelse för de kommande två åren. Tre nya ledamöter valdes in, ordförande och vice ordförande är omvalda, och de två externa rådgivarna valdes in som ordinarie ledamöter.

Valen genomfördes på representantskapets möte i Köpenhamn. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen för mandatperioden 2022-2024, inklusive två medarbetarrepresentanter.

Arlas styrelse består av 14 Arlabönder som väljs av representantskapet.

De svenska representantskapsledamöterna valde in Daniel Halmsjö i styrelsen. Han ersätter Jonas Carlgren som valt att inte ställa upp för omval.

Från Sverige är Daniel Halmsjö, Gustav Kämpe, Inger-Lise Sjöström och Marita Wolf nu i styrelsen. Plus Anders Olsson, medarbetarrepresentant.

Eftersom Centraleuropa har haft en extra plats sedan fusionerna med MUH och Walhorn valdes enbart två styrelseledamöter från den regionen. Som en konsekvens lämnade Walther Lausen styrelsen.

Medarbetarna i Arla har tre ledamöter i styrelsen, vilka väljs av Arlas europeiska företagsråd.

Representantskapet valde även in de två externa rådgivarna Nana Bule och Florence Rollet som ordinarie ledamöter i styrelsen. Därmed har de samma inflytande som övriga styrelseledamöter inklusive rätten att rösta.

Arla Foods styrelse 2022-2024:
Ordförande, Jan Toft Nørgaard, Danmark, styrelseledamot sedan 1998, ordförande sedan 2018.

Vice ordförande Manfred Graff, Tyskland, styrelseledamot sedan 2012, vice ordförande sedan 2021.

Arthur Fearnall, Storbritannien, styrelseledamot sedan 2017.

Marcel Goffinet, Belgien, styrelseledamot sedan 2019.

Daniel Halmsjö, Sverige, styrelseledamot sedan 2022.

Bjørn Jepsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2011.

Jørn Kjær Madsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2019.

Gustav Kämpe, Sverige, styrelseledamot sedan 2021.

René Lund Hansen, Danmark, styrelseledamot sedan 2019.

Steen Nørgaard Madsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2005.

Johnnie Russell, Storbritannien, styrelseledamot sedan 2012.

Simon Simonsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2017.

Inger-Lise Sjöström, Sverige, styrelseledamot sedan 2017.

Marita Wolf, Sverige, styrelseledamot sedan 2021.

Nana Bule, Danmark, styrelseledamot sedan 2022. Extern rådgivare sedan 2019.

Florence Rollet, Frankrike, styrelseledamot sedan 2022. Extern rådgivare sedan 2019.

Medarbetarrepresentant, Ib Bjerglund Nielsen, Danmark, styrelseledamot sedan 2013.

Medarbetarrepresentant, Grant Cathcart, Storbritannien, styrelseledamot sedan 2022.

Medarbetarrepresentant, Anders Olsson, Sverige, styrelseledamot sedan 2022.

Relaterade artiklar